Menu Zamknij

Przechowywanie zamówionych produktów. Własność intelektualna – pliki Klienta

Po realizacji zamówienia 24studio.pl Sp. z o.o., w terminie 30 dni usuwa przesłane przez Klienta pliki.

Zrealizowane zamówienia, które nie zostały przez Klienta odebrane w ciągu 30 dni, nie podlegają obowiązkowi dalszego ich przechowywania i PRZEKAZYWANE SĄ DO UTYLIZACJI

Odmowa przyjęcia przesyłki, a także zaniechanie przyjęcia przesyłki zawierającej zamówiony produkt, nie rodzi po stronie klienta roszczenia o zwrot należności za zamówiony produkt z zastrzeżeniem przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez 24studio.pl Sp. z o.o.

Call Now Button